Kontakt

Adres

Nadrzeczna 17A
00-705 Warszawa

Tel: 22 487 52 47

biuro@fromm.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

OBOWIĄZEK INFOROMACYJNY RODO

Właścicielem Serwisu www.fromm.pl i Administratorem Danych Osobowych jest FROMM Poland Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (00-705) przy ul. Nadrzecznej 17A. Z Administratorem można skontaktować się pocztą tradycyjną na adres wskazany powyżej, poprzez e-mail: biuro@fromm.pl lub telefonicznie pod numerem +48 22 487 52 47.

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 1. Zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO) – w sytuacji przetwarzania danych w celu do wysyłki korespondencji handlowej, marketingowej i informacyjnej (o wysyłkę, której dana osoba prosiła) oraz w przypadku organizowanych rekrutacji.
 2. Umowa (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO) – w sytuacja świadczenia usług Spółki lub przetwarzania danych przed zawarciem umowy.
 3. Przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w przypadku przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa, np. w celach podatkowych.
 4. Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w sytuacji kontaktu ze strony osoby, której dane dotyczą na adres Spółki lub adresy e-mail osób umieszczonych na stronie internetowej. Uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienie kontaktu z osobą zgłaszającą żądanie lub zapytanie.
 5. Celem przetwarzania danych jest realizacja działalności statutowej Spółki tj. prowadzenie działalności gospodarczej.
 6. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio do osób których dotyczą lub przekazane przez ich pracodawców lub partnerów biznesowych w ramach wykonywania umowy.
 7. Dane osobowe w zależności od podstawy prawnej przechowywane są przez następujące okresy:

 

 1. w przypadku przetwarzania na podstawie dobrowolnej zgody przez czas trwania zgody osoby uprawnionej,
 2. w przypadku prowadzonej rekrutacji do czasu jej zakończenia. Jeśli zgoda dotyczyła rekrutacji przyszłych nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od jej zakończenia,
 3. W przypadku umowy – przez okres jej trwania i okres uzasadniony potencjalnymi roszczeniami cywilnymi,
 4. w przypadku przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu przez czas istnienia uzasadnionego interesu Administratora (tj. przez 12 miesięcy) lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 5. w przypadku przetwarzania na podstawie obowiązku prawnego przez czas określony przez przepisy szczególne.

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych uniemożliwi wykonanie celów wskazanych powyżej.
 2. Posiadają Państwo dostęp do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a także prawo do przenoszenia danych w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody. Powyższe uprawnienia ograniczone są przez przepisy prawa obowiązujące Administratora.
 3. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa i wymogów RODO, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora (np. serwis IT, usługi kurierskie, obsługa księgowa czy prawna).
 4. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 5. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

COOKIES

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na Państwa urządzeniu w trakcie przeglądania Serwisu (strony internetowej https://fromm.pl/ ). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Wykorzystujemy tzw. cookies serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Spółka korzysta z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet itp.).

Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług, czyli w celach analitycznych i statystycznych – by stale poprawić jakość usług świadczonych w ramach Serwisu i dostosowywać jego funkcjonalności potrzeb użytkowników; wykrywania nadużyć, identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom dla stabilności i poprawności działania Serwisu; personalizacji strony internetowej;

ZMIANY POLITYKI

Ochrona danych osobowych jest procesem dynamicznym i podlegającym nieustannym zmianom. Zmiany te mają na celu ochronę Twoich praw w sposób możliwie najskuteczniejszy, dlatego Polityka podlega bieżącej weryfikacji i aktualizacji. O wszelkich zmianach będziemy informować Użytkowników za pomocą Serwisu lub wiadomości e-mail.