Integritetspolicy

Fromm Sverige AB berörs av EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR). Denna integritetspolicy berättar hur Fromm Sverige samlar in och använder personlig information.

Fromm Sverige AB:s VD är huvudansvarig för behandling av personuppgifter av företaget. Vårt dagliga ansvar delegeras till vår kvalitetsansvarig. Delegeringen omfattar endast uppgifterna och inte ansvaret.

Vi behandlar endast personlig information som du lämnar till oss, och som är nödvändig för att uppfylla vårt ansvar som leverantör av förpackningsutrustning på ett effektivt och säkert sätt. Informationen kan lämnas genom att kontakta oss per e-post eller telefon. Uppgifterna kommer endast att vidarebefordras till tredje part om det är nödvändigt för att uppfylla kraven i samband med återkallande (korrigerande åtgärder, misstag, oönskade händelser) av produkter. I detta avseende kommer tredje part endast att vara tillverkare av utrustning och/eller myndigheter.

Om du inte reserverar dej för vår sekretessinformation kommer vi bara använda ditt namn, e-postadress och telefonnummer. På begäran kan vi också fråga dig skriftligen om vi får registrera annan information om dig.

Vårt ansvar som leverantör av förpackningsutrustning innebär att vi är ansvariga för utbildningen av användarna för korrekt användning av utrustning. Vi är också beroende av att nå kunder i samband med eventuellt återkallande av produkter, säkerhetsmeddelanden etc. Befintliga kunders personuppgifter lagras i upp till tio år efter den sista kontakten. Efter denna tid kommer informationen att raderas eller anonymiseras. En befintlig kund är en kund som vi antingen har ett giltigt avtal med eller som kontinuerligt handlar med oss.

En potentiell kund är en kund som adresserar oss för att begära produktinformation, priser etc. Motsvarande personuppgifter som nämnts ovan kan också registreras för potentiella kunder. Vi har samma regler för borttagning eller anonymisering som för befintliga kunder.

Vem som helst kan när som helst begära tillgång till vilka typer av personuppgifter Fromm Sverige AB har registrerat. Du kan begära att informationen helt eller delvis korrigeras eller raderas. Detta görs genom att kontakta vår kvalitetsansvarig via se@fromm-pack.com

Fromm Sverige AB utför inte någon online-statistik. Vi använder cookies.