Maszyny i folie AIRPAD
Maszyny AIRPAD Rodzaje poduszek powietrznych Uniwersalne folie AIRPAD

Ochrona produktu i poduszki powietrzne

 

 

Zwarte, jezdne i łatwe w obsłudze maszyny Airpad produkują maty poduszek powietrznych doskonale chroniące produkty oraz służące jako wypełniacze pustych przestrzeni międzyładunkowych podczas transportu. Uruchomienie maszyny następuje po naciśnięciu przycisku. Maszyna zaprogramowana, pracuje w cyklu automatycznym, nie wymagając obecności operatora. Maty produkowane są z dwóch rolek folii wypełnianej powietrzem, zgrzewanej i perforowanej w dowolnie zaprogramowanej konfiguracji. Gotowe maty są następnie zwijane w duże i lekkie bele. System Airpad opatrzony jest światowym patentem.

 

 

Materiał ochronny i wypełniacz Airpad

 

 

Airpad jest wewnętrznym, własnym materiałem opakowaniowym, produkowanym wyłącznie dla ochrony konkretnego produktu. Materiał ochronny i wypełniacz pustych przestrzeni ładunkowych Airpad, składa się z poduszek powietrznych produkowanych w różnych rozmiarach. Poduszki powietrzne są połączone ze sobą w pionie i poziomie, tworząc wstęgę maty, która następnie jest zwinięta w duże, lekkie role. Maty są perforowane, co umożliwia łatwe oderwanie odpowiedniej długości materiału niezbędnego do zapakowania towaru lub wypełnienia pustych przestrzeni.

 

 

Ochrona produktu idealnie dostosowana do potrzeb klienta

 

 

Maty poduszek Airpad przewyższają inne materiały-wypełniacze, dzięki swoim niezwykłym właściwościom i dużej zdolności absorbcji szokowej każej poduszki z osobna. Pojedyncza poduszka wykazuje odporność na uderzenia rzędu 1000 N, niezależnie od rodzaju folii, z której jest wykonana. Państwa towary są niezawodnie chronione przed uderzeniami i wstrząsami. Te cechy materiału Airpad gwarantują Państwu idealną ochronę najdelikatniejszego produktu, bez konieczności stosowania jakichkolwiek jednostkowych opakowań wewnętrznych. Asortyment wymiarów poduszek pozwala doskonale przygotować proces pakowania. System Airpad został sprawdzony we wszystkich rodzajach za- i przeładunków oraz we wszystkich rodzajach transportu.

 

 

 

Zalety ekonomiczne i ochrona środowiska

 

 

Materiał ochronny Airpad składa się w 99% z powietrza i w 1% z folii. Oszczędności, w porównaniu do systemów alternatywnych, wynoszą od 30% do 50%. Airpad jest czysty, wolny od zanieczyszczeń i nadaje się do wielokrotnego użytku. W przypadku konieczności pozbycia się go, mamy minimalną ilość odpadu, który może być poddany procesowi powtórnego przerobu (recycling). Mała ilość materiału i jego mała masa, to mała powierzchnia potrzebna do składowania (np. w kontenerach na odpady), a co za tym idzie, niższe koszty wywózki odpadów, a więc oszczędności. Airpad jest zatem słusznym wyborem podyktowanym względami ekonomicznymi i ochroną środowiska.

 

Tabela powyżej demonstruje zalety systemu Airpad. W stosunku do pakowania z użyciem papieru, Airpad jest 6,6 razy lżejszy , a w porównaniu do prasowanego styropianu - dwukrotnie. Największe oszczędności wynikają ze znacznie niższych kosztów transportowania wypełniaczy. Koszty te ponosi kupujący.

 

eStats error: Could not connect to database! (/alt/home/webmaster.dir01/www/fromm/estats/lib/core.class.php: 349)