Balansery

Operator narzędzia pracujący non stop, po pewnym czasie odczuwa masę wiązarki wielokrotnie zwiększoną. Praca staje się bardzo uciążliwa. Podwieszenie narzędzia do balansera służy wyeliminowaniu tego zjawiska. Wysokość robocza jest ustawialna. Specjalny mechanizm wewnątrz balansera podnosi wiązarkę, po każdej zakończonej operacji, do ustawionej pozycji wyjściowej lub zostawia ją w ustawionej pozycji końcowej. Balanser może być (opcjonalnie) dostarczony wraz z wiązarką.

Balansery 

Dokumenty


Karta katalogowa Pobierz